پدر چگونه میتواند هم وظایف شغلی و هم وظایف پدری را به انجام برساند؟

برای والدین بهترین دبستان منطقه ۲۲

یکی از دشوارترین وظایف یک پدر، داشتن دو مسئولیت است:

مسئولیت پدری و مسئولیت شغلی. مادران اندک زمانی است که با این مشکل، که پدران قرنهاست با آن دست و پنجه نرم م یکنند، آشنا شده و آن را تجربه کرد هاند. این فصل شما را با چند پیشنهاد عملی در مورد ایجاد موازنه در مسئولیتهای خانه و محل کار آشنا میکند.
در صورت امکان، قسمت اعظم کارهای اداری خود را درخانه انجام دهید وقتی پدران ناچار میشوند خانه خود را به قصد محل کارشان ترک کنند، امکان ارتباط با خانواده خود را در روز از دست میدهند.
آنها با روابط کاری خود بیشتر خو میگیرند و احساس راحتی میکنند. بسیاری از پدران در محیط کار بیشتر از منزل مورد ستایش واقع میشوند، چرا که بچه ها چندان به قدردانی از والدین خود عادت ندارند.
در صورت امکان، به جای اینکه بین کار و خانواده تان کی جدایی کامل برقرار باشد، کودکانتان را هم با زندگی شغلی تان پیوند دهید کودکتان را با خود به محل کارتان ببرید، به ویژه در مواقعی که مجبورید در تعطیلات آخر هفته کار کنید یا اضافه کاری داشته باشید.
اگر جلسه یا کاری دارید که باید در آن حضوری چشمگیر داشته باشید یا مباحثی در آن مطرح می شود که مورد علاقه کودکتان است، او را همراه خود ببرید. در اداره تان، کارهایی را به فرزندتان بسپارید که مختص تابستان یا تعطیلات آخر هفته است.

الگو کردن کار خود برای بچه هایتان، به ویژه اگر مایل باشید که آنها هم کار شما را در پیش بگیرند، حائز اهمیت است. با پیوند زدن کودک به کار خود، او میتواند کار شما را بهتر درک کند.
نتیجه زیاد دور بودن پدر از خانه چیست؟
هرچند که غیبت پدر، هم بر روی پسران و هم بر روی دختران تأثیر می گذارد، به نظر میرسد که این تأثیر روی پسران بیشتر از دختران است. نتیجه یک بررسی نشان داده است که اگر پسران از پدران خویش در اوایل کودکی جدا مانده باشند، در ایفای نقش پسرانه (مذکر) خود نسبت به پسران دیگر بیشتر مشکل دارند.
پسران در غیاب پدر، به ویژه در مراحل اولیه رشد که میخواهند بیاموزند چگونه کنترل رفتارهای خود را در اختیار بگیرند، آسیب پذیر هستند.پسران بین سنین دوازده تا سی ماهگی در غیاب پدرانشان رفتار تهاجمی تری در پیش میگیرند.
محققین بر این اعتقادند که پسران جوان در مراحل مشخصی از رشد شخصیت خود به پدری احتیاج دارند تا آنها را در کنترل تمایلات تهاجمی مردانه خود کمک کند. اختلالات خواب نظیر کابوس و ترس غالباً برای پسران هنگام دوری از پدر به وجود می آید. پسران تشنه پدرمیشوند، ترسی درونی بر آنها غلبه میکند و آنها را به تمایلی شدید برای دیدار پدر سوق میدهد.
دخترانی که که در خان های بدون پدر، بزرگ میشوند بعدها، نسبت به بقیه دختران، در روابطشان با مردها دچار مشکلات بیشتری خواهند بود. معلمان پسرانی که در غیاب پدرانشان بزرگ میشوند ، اظهار داشته اند که این گروه نسبت به بقیه پسران از نظررشد اخلاقی عقب ترند.
مطالعات نشان داد هاند مادرانی که بدون همسر بود ه اند، قدرت زیادتری روی کودکانشان داشته اند؛ زیرا مجبور بوده اند که از نظر انضباطی و تربیتی «سخت گیر » باشند.به هر حال، کودکانی که در غیاب پدر، بزرگ میشوند، نسبت به اقدامات تربیتی مادر رغبت کمتری از خود نشان میدهند.
وجود پدر موجب پشتیبانی از تصمیمات مادر میشود ، به آنها اعتبار میبخشد و باعث افزایش احترام کودک نسبت به تربیت مادرمیشود. نقش پدر در کمک به رشد کودک و نقش کودک دررشد شخصیت پدر منحصر به فرد است. اگر پدر غایب باشد، نه پدر و نه کودک آ نطور که باید، رشد نمیکنند.
برای کودک لازم است که اولویتهای زندگی شما را بداند. هرچند شما ناگزیرید بیرون از خانه کار کنید، کودکتان باید بفهمد که برای شما خانه مهمتر از کار است. غیبت شما بنا به ضرورت قابل بخشش است؛ اما غیبت از روی عمد قابل بخشش نیست.
انجام وظایف پدری، در واقع «یک شغل خانگی » است.
دکترویلیام سیرز
ترجمه شر فالدین شرفی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *