کرونا ویروس چیست؟علائم اصلی آن!

کرونا ویروس چیست؟علائم اصلی آن!

ادامه ...
بازی درمانی

بازی درمانی

دستان نور تعالی  تنها دبستان دخترانه غیرانتفاعی منطقه ۲۲  است که با هدف ایجاد شادی ونشاط در کودکان توجه خاصی به بازی کودکان دارد. با توجه به ای...
ادامه ...
پدر چگونه میتواند هم وظایف شغلی و هم وظایف پدری را به انجام برساند؟

پدر چگونه میتواند هم وظایف شغلی و هم وظایف پدری را به انجام برساند؟

برای والدین بهترین دبستان منطقه ۲۲ یکی از دشوارترین وظایف یک پدر، داشتن دو مسئولیت است: مسئولیت پدری و مسئولیت شغلی. مادران اندک زمانی است که با...
ادامه ...
تعریف خلاقیت و تخیل

تعریف خلاقیت و تخیل

ادامه ...
پرورش خلاقیت کودکان

پرورش خلاقیت کودکان

دبستان نور تعالی منطقه ۲۲ بر این باور است که خلاقیت و پرورش آن در محیط آموزش از اهمیت بلایی برخوردار است.چرا که بی شک یکی از زیبا ترین ویژگی های ا...
ادامه ...